Trygghet och trivsel

På Kattarps förskola lägger vi stor vikt vid inskolningen och att den bli trygg för både barn och föräldrar.

En god relation mellan pedagoger och föräldrar skapar trygghet för barnet. Vi har fokus på det sociala samspelet och hur vi är mot varandra. Barnets behov sätts i fokus och alla vuxna på förskolan ska vara goda förebilder för barnen.

Vi har en likabehandlingsplan där vårt mål är att alla ska visa respekt, hänsyn och ges möjlighet att utveckla en god social kompetens inför mötet med omvärlden. I leken och i vår dagliga verksamhet tränar vi på detta. Genom att lära oss att känna igen vårt kroppsspråk och att hantera olika typer av konflikter bidrar vi till en stabil och trygg miljö där vi alla värnar om varandra. Vi arbetar med materialet Start/StegVis och vännerna i Kungaskogen, där man lär sig tolka sina egna och andras känslor och bemöta känslan bra.

Vi följer upp barnens trygghet och trivsel genom utvecklingssamtal, enkäter, föräldrahearings, barnintervjuer och samtal med föräldrar i samband med lämning och hämtning. Vi arbetar medvetet för att förebygga utanförskap och mobbning. Hos oss blir alla barn sedda och hörda och vi jobbar aktivt för att alla ska känna sig delaktiga i våra aktiviteter.