Så arbetar vi

Vi har fyra avdelningar på Kattarps förskola; Mossen och Sockerbetan (småbarnsavdelningar 1-3 år), samt Skogsgömman och Äppelskogen(barn 3-5år). Både Mossen och Sockerbetan håller till på förskolan medans våra större förskolebarn är i byggnader inne på skolgården. Skogsgömman är sedan HT-20 en utegrupp.

Digitala verktyg

I vårt förskoleområde pågår ett aktivt arbete med IKT som pedagogiskt verktyg. Lärplattor, projektorer och kameror används som en naturlig del i det pedagogiska arbetet med barnen och som arbetsverktyg i förskolans utvecklingsarbete. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, vilket betyder att vi dokumenterar med foto, film och ljudklipp barnen i olika situationer samt delger och reflekterar kring dokumentationen med barn, föräldrar och pedagoger.

Vårt mål är att är att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet. Vi har också en IKT-pedagog anställd inom förskolorna.

Vi arbetar med digitala verktyg. I filmen kan du se hur vi tänker kring de olika verktygen, hur vi gör och varför.

Kreativa miljöer ger kreativa barn

Vi tror att alla barn föds med en inre kraft och vilja att växa och bli kompetenta i sin miljö. Därför ser vi barnet som aktivt och med en förmåga att skapa egen kunskap. Vi tror på det kompetenta barnet som har en inneboende kraft att vilja lära.

Hur stimulerar vi kreativitet?

Genom att erbjuda en varierad verksamhet! Vi försöker förändra miljön och växla materialet för att få in nya infallsvinklar som stimulerar både lek och lärande. Vi jobbar med problemlösning och barnen uppmuntras att pröva saker samt att berätta vad de lärt sig. Kreativiteten stimuleras genom att barnen får prova på olika saker, det kan handla om målning, sagor eller rörelse. I lärandet ingår leken som en viktig del av verksamheten.

Vi arbetar aktivt med Grön Flagg för att utveckla barnens intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Just nu har vi fokus på allemansrätten, återvinning och matsvinn.