Om oss

I ständig rörelse och nära till skratt och lek. Det är kännetecken för Kattarps förskola i Helsingborg. Vi är en liten sammansvetsad enhet där ständig rörelse och utveckling är en naturlig del i vardagen.

Kattarps förskola tillhör landsbygdsområdet norr om Helsingborg. Förskolan ligger centralt i Kattarp i direkt anslutning till Kattarps skola. Idag har vi drygt 75 barn inskrivna på våra fyra avdelningar och 12 arbetande pedagoger samt en som arbetar med kök och städning. Vi har ett nära samarbete med skolan då de äldre förskolebarnen är i lokaler inom skolverksamheten och blir inskolade på ett naturligt sätt i skolans lokaler, matsituation och skolgård.

Vår förskola byggdes 1991 på en gammal trädgårdstomt med uppvuxna träd. Gården gränsar till skolans fotbollsplan och till ett stort grönområde med en härlig kulle. Inom gångavstånd finns två skogsområden. Vi utnyttjar dagligen närheten till naturen. Kattarps förskola är platsen där rörelse står i centrum. Vi rör oss mycket eftersom motorik är viktigt, både för glädjen men också för att det främjar inlärning.